Home Familiegeschiedenis
 
Grafische voorstelling van nazaten van Anastasius Josephus Bruinsma (1803-1878) Handtekening Anastasius onder geboorteakte van zijn zoon Jacobus
   

Beschrijving van het gezin van Anastatius Josephus Bruinsma.

  Anastatius Josephus Bruinsma trouwde op 4 oktober 1830 in Leeuwarden met Johanna Maria Alloisa Metz. Samen kregen zij 12 gezonde kinderen, 7 jongens, 5 dochters en een dood geboren of jong gestorven jongetje.

 


Petronelle Sabina Johanna
  Pieke, Petronelle Sabina Johanna Bruinsma
Pieke was de oudste van het grote gezin. Zij had zoals te doen verwachten een belangrijk aandeel in de verzorging en de opvoeding van de jongere kinderen. Ze werd geboren in Leeuwarden op 19 oktober 1831 en ze overleed op 70 jarige leeftijd in Bolsward op 5 juli 1902.

Hillegonda Maria Barbera
  Hittie, Hillegonda Maria Barbera Bruinsma
Hittie werd geboren op 19 april 1833 in Leeuwarden. Zij trad 20 augustus 1855 op 22 jarige leeftijd als Liefdezuster in de Congregatie van O.L. vrouw Moeder van Barmhartigheid. Zij overleed op 30 juni 1906 in het Liefdegesticht te Leiden. De stad waar zij een tijdlang schoolhoofd was.
Koos, Jacobus Anastasius Josephus Bruinsma
Koos werd geboren op 14 december 1834 in Leeuwarden. Hij volgde het gymnasium in Leeuwarden en deed vervolgens de apothekersopleiding. Eerst werkte hij waarschijnlijk in de apotheek van zijn oom, korte tijd voerde hij een apotheek in Leeuwarden. Toen hij naar het zuiden verhuisde had hij een apotheek in Breda. Op 15 april 1874 trouwde hij in Oosterhout met Theodora Geertruida Johanna Maria Schaepman. Het huwelijk bleef zonder kinderen. De vader van Theodora trouwde korte tijd daarna met de tante van Koos. Hij overleed op 84 jarige leeftijd, op 18 april 1919 in Breda.
 
Jacobus Anastasius Josephus
Klaas, Nicolaas Laurentius Jacobus Bruinsma
Klaas werd geboren op 25 juli 1836 in Leeuwarden. Hij volgde waarschijnlijk het gymnasium in Leeuwarden. Er was destijds nog geen universitaire opleiding noodzakeljk om als notaris te worden ingeschreven. Aangezien men bij het verzoek om toelating op een stage moest kunnen wijzen, lag het voor de hand zich bij de praktijk van een patroon aan te sluiten om bij hem in de leer te gaan. Theorie en praktijk gingen dan samen. Klaas was van 1867 tot 1877 notaris op Ameland. Op 26-04-1869 trouwde hij in Nieuwkoop met Joanna Philomena van Eijndhoven, geboren te 's-Hertogenbosch, die op dat moment woonde te Nieuwkoop. Tezamen kregen zij 8 kinderen; Johanna Henrica, Petrus Anastasius, Henrica Josephina, Petrus Adrianus Antonius, Petronella Sabina Johanna, Anna Maria Clara, Gerhardus Wijnandus en Franciscus Johannes. Van 1877 tot 1905 stond hij geregistreerd als notaris in Bolsward, de stad waar hij op 28 januari 1909 zijn laatste adem uitblies.
 
Nicolaas Laurentius Jacobus

Anna Maria Clara
  Anna Maria Clara Bruinsma
Anna werd geboren op 18 juli 1838 in Leeuwarden. Zij overleed op 73 jarige leeftijd op 14 maart 1912 in Bolsward. Meer is over haar niet bekend.
Gerard, Gerhardus Wijnandus Bruinsma
Gerard werd geboren in Leeuwarden op 1 september 1840. Hij studeerde geneeskunde aan de universiteit in Grongingen waar hij in 1866 promoveerde. Daarop volgend werd hij geneesheer en in 1870 trouwde hij in Dalfsen met de in Haarlem geboren M.G.P. Stoop. Samen met zijn jongere broer Wiete (Vitus) schreef hij in 1878 het boekje De kwakzalverij met geneesmiddelen en de middelen om haar te bestrijden. Een boek voor allen, die hun gezondheid en hun beurs liefhebben. In 1881 richtte hij samen met die broer de Vereeniging tot bestrijding van de kwakzalverij op. Naast zijn werk als geneesheer te Steenbergen was hij tevens de eerste voorzitter van die vereniging en een van de redacteuren van het verenigingsblad. Verder was hij jarenlang ondervoorzitter van het Nederlandsch Landbouwcomitee. Nadat Bruinsma in 1897 gestopt was als geneesheer verhuisde hij naar Breda waar hij zeventien jaar later op 74-jarige leeftijd overleed.
 
Gerhardus Wijnandus Bruinsma

Sabina Anna
  Biene, Sabina Anna Bruinsma
Biene werd geboren op 14 juli 1842 in Leeuwarden. Op 1 november 1867 werd zij voorgedragen als hulponderwijzeres aan de burgerschool voor meisjes in Leeuwarden. Op enig moment meldde zij zich bij de orde van de franciscanessen. Ze overleed in Wijchen op 23 augustus 1913 in het klooster Tienakker.
Ferdinand, Josephus Ferdinand Bruinsma
Ferdinand werd geboren op 14 juli 1844 in Leeuwarden. Hoogstwaarschijnlijk volgde hij het gymnasium in Leeuwarden. Daarna studeerde hij geneeskunde aan de Universiteit in Leuven, Belgie.
Aansluitend ging hij aan de slag als plattelands geneeskundige (huisarts). Op 26 mei 1875 trouwde hij in Gent met Sophia Pussemier. Zij overleed op 19 maart 1884 in Assenede. Op 14 juli 1886 trouwde hij in Assenede met Clothilde Cruyl en enige tijd later in 1892 trouwde hij nogmaals.
Op 22 april 1899 werd Ferdinand benoemd tot gemeente-geneesheer te Sas van Gent. Hij ontving op 22 oktober 1901 van de Koning der Belgen het Kruis 1e klasse van Verdiensten voor bewezen diensten gedurende het heersen van besmettelijke ziekten. In 1911 liet hij een huis bouwen aan de Diederikstraat, nummer 3 in Assenede. Hij overleed op 18 februari 1923 in Sas van Gent vlakbij Assenede.
 
Josephus Ferdinand Bruinsma
Jozef, Josephus Fredericus Dominicus Bruinsma
Jozef, Josephus Fredericus Dominicus Bruinsma werd geboren in Leeuwarden op 5 augustus 1846. Hij verliet op 14 jarige leeftijd het ouderlijk huis en doorliep van 1860 tot 1866 met succes de Koninklijke Militaire Academie in Breda.
Daarna onderscheidde hij zich als officier bij het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (KNIL) zodanig dat hij de Militaire Willemsorde 4e klasse mocht ontvangen. De krijgsverrichtingen legde hij vast in boeken en artikelen. Hij trouwde in 1880 met Wilhelmina Cornelia Maria Lissone. Samen kregen zij 5 kinderen. Op latere leeftijd had hij een belangrijke rol bij de opzet en organisatie van de Kolonische Reserve in Nederland. Jozef overleed in Venraij op 6 juni 1913.
 
Josephus Fredericus Dominicus

Margaretha Catharina Frederika
  Griete, Margaretha Catharina Frederika Bruinsma
Zij werd geboren op 29 oktober 1848 in Leeuwarden. Over haar leven is bitter weinig bekend. Griete overleed op zeer jonge, 23 jarige leeftijd op 9 maart 1872 in Franeker.
Wiete, Vitus Jacobus Bruinsma
Wiete werd geboren te Leeuwarden op 10 november 1850. In 1875 behaalde hij de doctorsgraad in de natuurwetenschappen aan de Groningse universiteit. Hij trad al tijdens zijn studie in correspondentie met Multatuli, wiens gedachtengoed grote invloed op hem hadden. Na de studie ging hij aan de slag als leraar aan de middelbare school voor meisjes te Leeuwarden, later in 1880 aan het stedelijk gymnasium.
Hij trouwde op 16 juli 1877 met Hilda Lucia van den Berg. Ze bleven kinderloos. In 1891 verhuisde hij naar Gorredijk waar hij ging samenwonen met Frederica Johanna van Uildriks, dat terwijl hij nog gehuwd was. Hij was politiek actief als socialistisch vrijdenker. Hij was betrokken bij de Bond voor Algemeen Kiesrecht en bij de Friesche Volkspartij. Alleen en in samenwerking met F.J. van Uildriks schreef of bewerkte hij een groot aantal boeken op het gebied van de natuurwetenschappen. Hij overleed in Rotterdam op 28 augustus 1916.
 
Vitus Jacobus Bruinsma
Bram, Abraham Eduard Johannes Bruinsma
Bram zag het levenlicht in Leeuwarden op 12 oktober 1852. Op 12 april 1876 werd Bram, nadat hij opleiding aan de academie voor boschwezen in Neustadt Eberswalde tesamen met Klaij en Surie ter beschikking gesteld van de gouverneur generaal van Nederlands indie om te worden benoemd tot technisch ambtenaar bij het boschwezen daar te lande. Met het Stoomschip Madura kwam hij op 4 september 1876 aan in Batavia. Op 29 september 1876 werd hij benoemd tot aspirant-houtvester bij het boschwezen op Java en Madura, belast met het beheer over het boschdistrict Tagal - Pekalongan. Op 15-12-1877 werd hij benoemd tot derde houtvester, kort daarop werd hij belast met het beheer over het bosdistrict Samarang. In 1900 werd hij Hoofdinspecteur en in 1907 ging hij uiteindelij met pensioen.
Zijn tachtigste verjaardag was aanleiding tot een bijzondere huldiging in Indie: er verscheen een uitvoerig gedenkboek, en een der Indische locomotieven werd Bruinsma genoemd ter ere van den feesteling. Vermelding verdient nog de 'Open Brief aan Mr. D. Fock' van 1904, daaruit bleek Bram uit het juiste hout gesneden te zijn. Zijn openbare aanklacht baarde destijds veel opzien. Hij overleed in Ede op 19 augustus 1943.
 
Abraham Eduard Johannes
   
Copyright 2010 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 18 december 2012
 
Joost Bruinsma
J.F.D. Bruinsma
Jozef Bruinsma
Koos Bruinsma
Gerrit Bruinsma

Westkapelle 1914