Familiegeschiedenis
Familieportret Nijmegen ongeveer 1911 Trouwerij van Christoffer en Julie 10 september 1912 Gerrit met Koos op de begrafenis van zijn broer Christoffer op 19 november 1914 Gerrit als LTZ 3e klasse aan de periscope van de onderzeeboot K I. De foto is gemaakt begin 1915. De onderzeeboot O2 in de buurt van Den Helder Proefvaart onderzeeboot van de K V klasse. Onderzeeboten aan de kade in Soerabaja
   

Korte biografie van Gerardus Wijnandus Bruinsma (1891-1921), de grote onbekende

  Gerardus Wijnandus Bruinsma, roepnaam Gerrit werd geboren in Nijmegen op 9 november 1891 als jongste zoon van Jozef Bruinsma .

Uit het huwelijk van Jozef met Wilhelmina Lissone was reeds 2 dochters waaronder Philippine geboren, later zagen nog 2 zoons Koos en Christoffer het levenslicht voordat Gerrit als laatste kind uit het gezin ter werd werd gebracht.

Gerrit volgde In Nijmegen de lagere school en daarna de stedelijke hoogere burger school (HBS). Gerrit studeerde als 1 van 36 jongvolwassenen aan de HBS te Nijmegen op 3 augustus 1910 af.

Militaire loopbaan
Kennelijk had de marine op de familie een bijzondere aantrekkingskracht, want 3 dagen later ging hij naar de officiersopleiding van de marine in Willemsoord. Hij ging zijn beide oudere broers achterna die al eerder aan dezelfde opleiding waren begonnen.

Hij kreeg direct de rang van Adelborst 3e klasse. Een jaar later werd hij 2e klasse en op 6 augustus 1914 Adelborst 1e klasse. Daarna volgde op 16 januari 1915 bevordering naar de rang van luitenant ter zee 3e klasse. Op 6 augustus 1916 werd hij luitenant ter zee 2e klasse, zijn hoogste rang.

Onderzeebootdienst

Op 10 december 1920 werd Gerrit commandant van de onderzeeboot O2. De onderzeeboot kende een bemanning van 10, had 4 torpedo's van 624 kg per stuk aan boord en een machinegeweer voor de nabijbeveiliging. De functie van onderzeebootcommandant was binnen de Koninklijke Marine waarschijnlijk de zwaarste, niet alleen omdat de technische ontwikkeling van de onderzeeboten nog in de kinderschoenen stond, ook de mentale druk om met 10 mannen op een klein oppervlak langdurig onder water te verblijven was zeer groot.
Het werk an sich was bovendien zeer gevaarlijk. Zo was de O2, toen Gerrit commandant werd, net gerepareerd na een aanvaring in de haven van IJmuiden waarbij de onderzeeboot zonk, de bemanning kon ternauwernood het vege lijf redden. Voor een periode van 3 maanden was hij verantwoordelijk voor de onderzeeboot en haar bezetting.

Op 4 april 1921 werd Gerrit tijdelijk te Rotterdam geplaatst teneinde aanwezig te zijn bij de in aanbouw zijnde onderzeeboot K VI. Hij zou ook aanwezig zijn bij de proeftochten van deze nieuwe onderzeeboot bestemd voor Indie.

Soerabaja
Wat er daarna gebeurde is nochtans onhelder. Hoe hij in Soerabaja, waar hij op 8 oktober 1921 overleed, terecht kwam blijft onduidelijk. Wat de reden van zijn overlijden was op toch zeer jonge leeftijd blijft vooralsnog onbekend.

Over het leven en het overlijden van Gerrit is ons vanuit de familie in ieder geval bitter weinig bekend. Uit het familiearchief komt niets naar voren dat op zijn bestaan wijst, enkel een paar foto's.

Bronnen:

- familiearchief

- Geschiedenis van Zeeland, www.geschiedeniszeeland.nl

- DutchFleet, www.DutchFleet.net

- Dutch Submarines, www.dutchsubmarines.com

- Koninklijke Bibliotheek, historische Kranten, http://kranten.kb.nl/

- Verzamelplaats voor maritieme geschiedenis, www.maritiemdigitaal.nl

 
   
Copyright 2011 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 6 januari 2012
 
Joost Bruinsma
J.F.D. Bruinsma
Jozef Bruinsma
Koos Bruinsma
Chris Bruinsma (1886-1914)
Westkapelle 1914