Joost Bruinsma letselschadeadvocaatJoost Bruinsma letselschadeadvocaat
    Column van 16 december 2011

Afstand van verjaring

Enige jaren geleden meldde zich een client bij mij met het verzoek om zijn zaak in behandeling te nemen. Al snel moest ik helaas concluderen dat zijn zaak was verjaard.

Ja maar, zo vertelde hij. Ruim vijf jaar geleden was er dus iemand namens de verzekeringsmaatschappij langsgekomen om de zaak te bespreken. Client had zijn schade zelf toen zo'n beetje in kaart gebracht, maar hij had het verlies van arbeidsvermogen voor de toekomst niet opgenomen. De verzekeraar rekende netjes de letselschade af, maar de toekomstige schade bleef liggen. Dat kwam later wel, was de stelling van de verzekeringsmaatschappij.

Client was er kennelijk toen ook al niet gerust op want hij vroeg enige zekerheid, hij kon tenslotte toch niet eeuwig wachten om die schade te claimen. Daarop stelde men hem gerust. De vertegenwoordiger van de verzekeringsmaatschappij gaf men te kennen dat de zaak natuurlijk 5 jaar na het ongeval zou verjaren maar dat ze afstand van verjaring zouden doen. Afstand van verjaring, dan zou hij er altijd op kunnen terugkomen als er weer schade zou ontstaan. Dat was mooi geregeld dacht de client.

Enfin, zo gezegd zo gedaan. Na vijf jaar tobben op het werk; hij wilde heel graag maar hij kon zijn oude werk nooit meer zo doen als hij gewend was, werd client ontslagen en ontstond er dus verlies van arbeidsvermogen.

Gelukkig was daar natuurlijk nog de aansprakelijke verzekeraar die hij meteen benaderde. Het duurde even, maar na een maand kreeg hij bericht dat zijn zaak was gearchiveerd en dat zijn zaak bovendien was verjaard.

Daar was client niet gelukkig mee want de verzekeringsmaatschappij had toch afstand gedaan van verjaring. Hij was onthutst en zo kwam hij bij me. Ik legde hem omzichtig uit wat de gedachtegang achter het verjaringsartikel was en hoe de rechter dat in de praktijk doorgaans toepast. Het kwam er op neer dat zijn zaak inderdaad verjaard was. En het 'afstand van verjaring'-argument dan.

Afstand van verjaring is pas mogelijk wanneer de verjaringstermijn is afgelopen. Zolang die termijn nog loopt kun je geen afstand van verjaring doen. Zo staat het in de wet en dat is zeer duidelijk. Het argument dat we nog hadden kunnen voeren was dat het niet redelijk zou zijn voor de verzekeraar om het verweer van verjaring in te roepen. Zonder tussenkomst van de rechter was de verzekeraar daartoe niet bereid.

De kosten voor een dergelijke procedure kon en wilde de client niet betalen en dus kwam de verzekeringsmaatschappij er weer goedkoop vanaf.

Artikel 322 boek 3 Burgerlijk Wetboek
1. De rechter mag niet ambtshalve het middel van verjaring toepassen.
2. Afstand van verjaring geschiedt door een verklaring van hem die de verjaring kan inroepen.
3. Voordat de verjaring voltooid is, kan geen afstand van verjaring worden gedaan.


U kunt contact opnemen met mijn kantoor:
telefonisch (kantooruren) 035-6015080
of per email (24/7)

Meer informatie over letselschade vindt u op de site www.letselschadeloket.nl waarop u veel nuttige informatie over letselschade kunt vinden.


 
Copyright 2011 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 23 december 2011
 
Joost Bruinsma
J.F.D. Bruinsma