Joost Bruinsma letselschadeadvocaatJoost Bruinsma letselschadeadvocaat
    Column van 2 december 2011

Aanpassing IWMD vraagstelling bij whiplash zaken?

De IWMD vraagstelling is een bekende vraagstelling die wordt gebruikt bij het bepalen van de ernst, de aard en de oorzaak van medische klachten die na een ongeval zijn ontstaan en mogelijk zijn gebleven, zoals bij whiplash. Een onafhankelijk specialist, in whiplash-zaken vaak een neuroloog, beantwoordt de vragen naar aanleiding van een vraaggesprek met het slachtoffer, een medisch onderzoek en de medische stukken die hij krijgt.

Het rapport van de expertise arts, zoals de onafhankelijk specialist vaak wordt genoemd, is bepalend voor het slachtoffer voor wat betreft de vergoeding van de letselschade die hij/zij heeft geleden. Daarom moet de onafhankelijk neuroloog een goede aanbiedingsbrief en vraagstelling krijgen zodat het medische rapport aan kan sluiten bij wat de rechter kan gebruiken.

De IWMD- vraagstelling is ontwikkeld door de Projectgroep Medische deskundigen in de rechtspleging van de Vrije Universiteit in samenwerking met de Interdisciplinaire Werkgroep Medische Deskundigen (IWMD).

De geestelijk vader achter dit project is hoogleraar privaatrecht aan de VU, prof. mr. A.J. Akkermans. Een wetenschapper met een goed gevoel voor de realiteit. Hij heeft zich verdiept in de aansluiting tussen de juridische en de medische wereld en dat is voorwaar geen gemakkelijke aansluiting. Daarbij laat hij telkens blijken enige kennis te hebben van de wensen van slachtoffers.

Hoewel ik maar een simpel advocaat ben, vind ik toch dat Akkermans een steekje heeft laten vallen bij de opstelling van de vragenlijst.

In de vraagstelling is onder g. opgenomen de vraag naar beperkingen. Juist daar hebben de meeste neurologen terecht moeite mee en ook de rechters. Beperkingen zouden eigenlijk moeten worden vastgesteld door een verzekeringsarts aan de hand van de klachten die de neuroloog heeft beoordeeld.

Daarom zou de vraag onder g. in de IWMD-vraagstelling als volgt moeten luiden:
Welke klachten op uw vakgebied bestaan naar uw oordeel bij de onderzochte in zijn huidige toestand, ongeacht of de klachten voortvloeien uit het ongeval? Wilt u deze klachten zo uitgebreid mogelijk beschrijven ten behoeve van een eventueel in te schakelen verzekeringsartsen en/of arbeidsdeskundige?

De vraagstelling die wij hanteren is aldus aangepast en die zal ik ook bij de rechter met verve verdedigen als dat noodzakelijk is.


U kunt contact opnemen met mijn kantoor:
telefonisch (kantooruren) 035-6015080
of per email (24/7)

Meer informatie over letselschade vindt u op de site www.letselschadeloket.nl waarop u veel nuttige informatie over letselschade kunt vinden.


 
Copyright 2011 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 2 december 2011
 
Joost Bruinsma
J.F.D. Bruinsma