Joost Bruinsma letselschadeadvocaatJoost Bruinsma letselschadeadvocaat
    Column van 13 januari 2012

Economische kwetsbaarheid in de praktijk.

Definitie:
Economische kwetsbaarheid is het verhoogde risico dat het slachtoffer vanwege het bij het ongeval opgelopen letsel en de daardoor veroorzaakte beperkingen een verminderde kans op de arbeidsmarkt heeft, dan wel een meer kwetsbare positie inneemt in vergelijking met de hypothetische situatie zonder ongeval.

Kort gezegd
Of, kort gezegd, het risico voor de toekomst van arbeidsongeschiktheid of verstoring van de carriere, terwijl er nu wellicht nog geen arbeidsongeschiktheid is of beperkingen bij arbeid zijn. Ook de verminderde kans om terug te keren op de arbeidsmarkt door de ingrijpende gevolgen van een incident wordt als economische kwetsbaarheid aangemerkt.

Snel afkopen is niet altijd verstandig
Blijvend letsel kan ook op de langere termijn zeer grote gevolgen hebben die op dit moment misschien niet goed zijn te overzien. Afkopen van letselschade is dan ook lang niet altijd verstandig. Zelfs de Ombudsman vindt dat letselschadezaken niet langer dan 2 jaar moeten duren, als zo'n zaak langer duurt dan is er volgens hem iets mis.

Ik vind dat uiterst dubieus, zeker daar waar het gaat om kinderen en minderjarigen. Maar ook bij werknemers die nog een carriere voor zich hebben is afkopen lang niet altijd de beste oplossing. Niet alles valt nu eenmaal te berekenen, met name bij toekomstige schade. In dat kader neem ik vaak een post economische kwetsbaarheid op in de schadestaat, zeker in gevallen dat de aansprakelijke partij een zaak snel wil afwikkelen.

Factoren die een rol spelen
Bepalende factoren bij de vaststelling van economische kwetsbaarheid zijn vooral de ernst en de soort van het letsel, het soort beroep, het carriere plan, de leeftijd en de prognose van het letsel. Omdat verzekeraars niet willen wachten is het verstandig om in een dergelijk geval wanneer u het dossier af wilt sluiten dan in ieder geval een vergoeding te verkrijgen voor de economische kwetsbaarheid. Ik merk dat verzekeraars de schadepost economische kwetsbaarheid in het algemeen enorm bagatelliseren terwijl de gevolgen op de langere termijn zeer groot kunnen zijn. Onderschat dat risico dus niet.

Volledig aan het werk, toch risico
Ook al bent u volledig teruggekeerd in het arbeidsproces, mogelijk zelfs in uw eigen werk dan is er nog wel het risico dat uw werkgever failliet gaat en u een nieuwe baan moet zoeken. Zijn uw kansen op soortgelijk werk door het ongeval aangetast dan is er sprake van economische kwetsbaarheid.

Onder de definitie van economische kwetsbaarheid valt naar zijn aard ook de verminderde kan op de carriere die u voor ogen had en die in het verschiet lag. Ook in dat geval kan sprake zijn van economische kwetsbaarheid.

Open houden
Wikkelt u uw letselschadezaak niet af maar laat u het gedeeltelijk open (het verlies van verdienvermogen in ieder geval), dan kan de schade die ontstaat wanneer de werkgever failliet gaat, of wanneer werkeloosheid daadwerkelijk ontstaat of het carriere pad verstoord raakt de schade die opdat moment ontstaat als verlies van verdienvermogen worden geclaimd.

NPP Richtlijn economische kwetsbaarheid
In 2008 heeft het NPP, de voorloper van de Letselschaderaad, een concept richtlijn geschreven om het vraagstuk van de economische kwetsbaarheid met een soort van standaard formulering te berekenen. In dat voorstel zitten een aantal goede elementen, echter het werd door de verzekeraars afgewezen. In de praktijk kan natuurlijk wel aansluiting bij die richtlijn worden gezocht waar het gaat om concretisering van de hoogte van de vergoeding.

Het feit de Letselschaderaad het vraagstuk heeft herbenoemd tot "verhoogde economische kwetsbaarheid" en het de definitie heeft beperkt neemt niet weg dat de rechter in Nederland wel degelijk rekening houdt met economische kwetsbaarheid in de hierboven genoemde gevallen.

Wordt in uw letselschadezaak geen rekening gehouden met economische kwetsbaarheid en denkt u op basis van het bovenstaande daar wel recht op te hebben, neemt u dan contact met ons op, dan kunnen we u mogelijk op korte termijn helpen.

U kunt contact opnemen met mijn kantoor:
telefonisch (kantooruren) 035-6015080
of per email (24/7)

Meer informatie over letselschade vindt u op de site www.letselschadeloket.nl waarop u veel nuttige informatie over letselschade kunt vinden.


 
Copyright 2011 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 13 januari 2012
 
Joost Bruinsma
J.F.D. Bruinsma