Joost Bruinsma letselschadeadvocaatJoost Bruinsma letselschadeadvocaat
    Column van 25 november 2011

Een praktijkvoorbeeld. Whiplash. De ene schaderegelaar is de andere niet.

Een client van mij raakte betrokken bij een verkeersongeval waarbij hij whiplash klachten opliep. Vanaf het begin stelde de tussenpersoon van de verzekeringsmaatschappij de Goudse alles ter discussie. Het aanrijdingsformulier bevatte discrepanties en de ingediende rekeningen van het klusbedrijf klopten niet, de aangiftebiljetten en de jaaropgaven waren niet correct. Het ontbrak er nog maar aan of hij twijfelde aan de echtheid van de ID-kaart van client. In een vorig leven zal hij wellicht rechercheur zijn geweest.

De aanhoudende afwijzingen hadden geen deugdelijke onderbouwing, maar alles moest natuurlijk wel uitgebreid worden uitgezocht en er kwamen verklaringen, aanvullende verklaringen en verklaringen over de verklaringen. Langzaam maar zeker werd het slachtoffer steeds bozer op de Goudse vanwege het trainerende gedrag van de tussenpersoon.

In de tussentijd betaalde de Goudse nauwelijks nog voorschotten waardoor client ook nog eens in de financiele problemen dreigde te raken. Tenslotte werd zelfs het onafhankelijk medisch onderzoek waarin Goudse zelf had toegestemd in twijfel getrokken, het kon niet kloppen dat het slachtoffer beperkingen kon hebben. De uitgangspunten voor een deugdelijke berekening van het verlies van arbeidsvermogen (VAV) kwamen maar niet van de grond en een impasse dreigde. Intussen kreeg ik de meest weerzinwekkende argumenten waarop ik ook nog werd geacht serieus en gefundeerd te reageren. De toonzetting in de brieven en de bejegening door de schaderegelaar namen steeds kwalijker vormen aan. De schaderegelaar wilde op een gegeven moment de zaak wel afwikkelen met een totale schade van ongeveer 35.000 euro zonder dat te specificeren.

Toen was bij mij de maat vol en wendde ik mij tot de Goudse zelf. Met hen trof ik binnen een maand een redelijke regeling waarbij de waardering van het slachtoffer voor de Goudse weer enigszins normaliseerde. De regeling kwam neer op een betaling van 150.000 met een aanvulling van 135.000 (waarvoor nog een berekening voorligt). Deze schaderegelaar X komt bij mij de deur niet meer in.


U kunt contact opnemen met mijn kantoor:
telefonisch (kantooruren) 035-6015080
of per email (24/7)

Meer informatie over letselschade vindt u op de site www.letselschadeloket.nl waarop u veel nuttige informatie over letselschade kunt vinden.


 
Copyright 2011 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 25 november 2011
 
Joost Bruinsma
J.F.D. Bruinsma