Joost Bruinsma letselschadeadvocaatJoost Bruinsma letselschadeadvocaat
    Column van 6 januari 2012

De grenzen van aansprakelijkheid, de SVI verzekering.

De voetganger werknemer wordt in het verkeer niet beschermd. Tot voor kort was er onzekerheid over de aansprakelijkheid van werkgevers voor ongevallen van werknemers tijdens het werk op de openbare weg. Eigenlijk kunnen we vanaf 11 november 2011 zeggen dat de werknemer die zich in werktijd met de auto of de fiets op de openbare weg komt, verzekerd moet zijn door de werkgever. Bij automobilisten is daarvoor een speciale SVI Schadeverzekering inzittende, niet te verwarren met de OIV ongevallenverzekering inzittenden. De SVI dekt alle letselschade van de automobilist. Heeft de werkgever geen SVI verzekering afgesloten dan is de werkgever aansprakelijk voor de letselschade die de werknemer die een verkeersongeval meemaakt, lijdt.

Let wel, het gaat hierbij dus om alle verkeersongevallen, dus ook de ongevallen waarvoor de bestuurder zelf verantwoordelijk is of waaraan hij schuld heeft.

Het begon allemaal met het arrest Bruinsma Tapijt van de Hoge Raad van 16 oktober 1992. Daarin werd een stap gezet in de richting van aansprakelijkheid van de werkgever bij het niet voldoen aan een verzekeringsplicht.

Sinds 11 november 2011, bijna 20 jaar verder, weten we dat die aansprakelijkheid niet opgaat voor de werknemer die te voet het verkeer ingaat. De werkgever hoeft dus voor die persoon geen verzekering af te sluiten, dat mag uiteraard wel, en als de werkgever dat niet doet en de werknemer krijgt een ongeval waar dus geen ander schuld aan heeft, dan blijft hij/zij met die schade zitten.

Persoonlijk kan ik me wel vinden in de limiet die de Hoge Raad nu stelt. Er zijn grenzen aan het aansprakelijkheidsrecht en na 20 jaar uitkristalliseren is die grens nu gevonden bij verkeersongevallen van werknemers.

Heeft u als werknemer in werktijd een verkeersongeval met auto of fiets dan zijn er dus mogelijkheden om de letselschade die u leidt te verhalen op de werkgever. Heeft de werkgever een SVI afgesloten dan kunnen we uw zaak behandelen tegen de SVI verzekering, heeft de werkgever geen SVI afgesloten dan kan de werkgever daarvoor aansprakelijk worden gehouden. Neemt u in die gevallen contact met mij op, dan kan ik wellicht op korte termijn iets voor u betekenen.
* Voor SVI verzekering kan in gevallen ook een andere verzekering worden gelezen, de omstandigheden van een individueel geval kunnen in zeldzame gevallen aanleiding zijn tot afwijking van het bovengeschetste scenario.


U kunt contact opnemen met mijn kantoor:
telefonisch (kantooruren) 035-6015080
of per email (24/7)

Meer informatie over letselschade vindt u op de site www.letselschadeloket.nl waarop u veel nuttige informatie over letselschade kunt vinden.


 
Copyright 2011 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 6 januari 2012
 
Joost Bruinsma
J.F.D. Bruinsma