Joost Bruinsma letselschadeadvocaatJoost Bruinsma letselschadeadvocaat
    Column van 9 december 2011

Trap er toch niet in.

Ons kantoor behandelt een flinke hoeveelheid claims van gedupeerden waarbij in het verleden een metaal-op-metaal (MoM) heupprothese werd geplaatst en die sindsdien medische klachten hebben. Deze week plaatste de Telegraaf een voorpagina artikel en enkele nevenartikelen. Tevens schonk Vandaag de Dag op woensdag 7 december 2011 aandacht aan de Massale claim om ondeugdelijke kunstheupen of Horror heupen zoals ze soms worden genoemd. link

DePuy, de bekendste fabrikant van de kunstheupen, heeft een eigen hulplijn om informatie te geven en zaken te regelen. Naar verluid vergoedt men medische kosten. Bijvoorbeeld bureaus als Broadspire/Crawford & Company doen hetzelfde. Volgens het Nederlandse recht is dat natuurlijk te weinig, we spreken hier over productaansprakelijkheid met als gevolg letselschade. Het Nederlands recht gaat bij letselschade uit van volledige schadevergoeding, inclusief smartengeld.

Vergoedingen voor extra hulp en verzorging, verlies van verdienvermogen, vervoerskosten, smartengeld? En eventuele toekomstige schade? Die kosten worden niet vergoed, maar daar kunt u wel degelijk recht op hebben.

Daarom is het van groot belang dat u geen handtekening zet onder een overeenkomst met de producent. Daarbij is het onverstandig om de metalen kop en kom af te geven voor onderzoek door de producent. Er zijn al prothesen kwijtgeraakt bij de producent terwijl die juist als bewijsmiddel kunnen dienen.

De handelwijze van de producenten is een voor ons bekende manier van werken om zo weinig mogelijk te hoeven betalen en de gedupeerden af te schepen met een kleine vergoeding daar waar nog helemaal niet duidelijk is wat de langere termijn gevolgen zijn van bijvoorbeeld de metaaldeeltjes in uw lichaam. Kortom laat u niet in de luren leggen door positieve praatjes van de producent maar wees op uw hoede om uw rechten te bewaren, dus teken niet en behoudt uw rechten.


U kunt contact opnemen met mijn kantoor:
telefonisch (kantooruren) 035-6015080
of per email (24/7)

Meer informatie over letselschade vindt u op de site www.letselschadeloket.nl waarop u veel nuttige informatie over letselschade kunt vinden.


 
Copyright 2011 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 2 december 2011
 
Joost Bruinsma
J.F.D. Bruinsma