Joost Bruinsma letselschadeadvocaatJoost Bruinsma letselschadeadvocaat
    Column van 23 maart 2012

Losliggende stoeptegel.

Het komt nogal eens voor dat mensen struikelen over een losliggende stoeptegel. Meestal gaat het dan om een onschuldige valpartij, soms echter zijn de gevolgen zeer groot. Heeft u door een val als gevolg van door een losliggende tegel schade geleden dan kan die worden verhaald op de wegbeheerder.

Wegbeheerder/gemeente
De wegbeheerder is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het wegdek. Binnen de bebouwde kom is dat veelal de gemeente. De weg moet kort gezegd verkeren in een staat van onderhoud die niet ligt beneden het niveau dat voor een dergelijke weg mag worden geeist. Deze algemene norm is bij uitspraken van rechters ingevuld. Bij losliggende tegels wordt daarbij bijvoorbeeld gekeken naar hoogteverschillen tussen de verschillende tegels. Is het hoogteverschil meer dan 3 centimeter dan is er een gebrek aan de weg, door dit gebrek is een gevaar ontstaan dat zich heeft verwezenlijkt, daarvoor is de wegbeheerder (gemeente) in beginsel aansprakelijk. Dat blijkt uit recente jurisprudentie op basis van art. 6:174 BW.

Tenzij formule
Als de gemeente redelijkerwijs niet op de hoogte was of had kunnen zijn van het gebrek of als de tijd tussen het ontstaan van het gebrek en de schade die u lijdt zo kort was dat de wegbeheerder geen maatregel had kunnen nemen, dan is de gemeente niet aansprakelijk. Dat betekent feitelijk dat een gevaarlijke situatie al langer moet bestaan. In ieder geval moet de wegbeheerder gelegenheid hebben gehad om het gebrek te verhelpen en het niet hebben verholpen. Dit argument hangt sterk samen met de precieze omstandigheden van het geval.

Aansprakelijkheid niet zomaar gegeven
De tenzij formule maakt het een slachtoffer moeilijk want die moet de stelling van de gemeente dat ze er niets van wisten en dat ze het gebrek dus niet kenden, weerleggen. Het argument van de wegbeheerder dat die niets van het gebrek wist is eigenlijk een vrijwel standaard verweer. Vaak komt het er op aan dat het slachtoffer bijvoorbeeld foto's heeft gemaakt of laat maken, of hij/zij buurtbewoners aanspreekt over de losliggende stoeptegel. In veel gevallen levert dat het bewijs op dat nodig is.

Bewijs veilig stellen
U kunt dus niet volstaan met het aansprakelijk stellen van de gemeente. Het bewijs is minstens even belangrijk. Getuigenverklaringen en fotomateriaal, dat is wat nodig is bij een letselschadezaak tegen de gemeente bij een losliggende tegel. Zorg er dus altijd voor dat u bij de gemeente beslagen ten ijs komt.

Deskundige hulp
Wegbeheerders (en haar verzekeraars) erkennen niet snel de aansprakelijkheid. Ze zijn daarbij niet altijd even toeschietelijk bij het afwikkelen van dergelijke schaden. Daarom is het verstandig om de behandeling van dit soort zaken over te laten aan een specialist, zeker wanneer er sprake is van letselschade. Als slachtoffer heeft u na de gebeurtenis vijf jaar de tijd om een claim in te dienen.

U kunt contact opnemen met mijn kantoor:
telefonisch (kantooruren) 035-6015080
of per email (24/7)

Meer informatie over letselschade vindt u op de site www.letselschadeloket.nl waarop u veel nuttige informatie over letselschade kunt vinden.


 
Copyright 2011 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 23 maart 2012
 
Joost Bruinsma
J.F.D. Bruinsma