Joost Bruinsma letselschadeadvocaatJoost Bruinsma letselschadeadvocaat
    Column van 18 november 2011

Misleiding door rechtsbijstandsverzekeraar Unive Rechtshulp SUR

Onlangs nam ik een letselschade dossier over van de rechtsbijstandsverzekeraar Unive Rechtshulp SUR. Cliente meende beter af te zijn met een letselschade-advocaat en dat bleek al snel het geval. Hoe dan ook, zij kreeg doodleuk een brief van haar rechtsbijstandsverzekeraar Unive Rechtshulp SUR dat die geen enkele dekking meer ging verlenen omdat cliente de behandeling het dossier aan mij had toevertrouwd.

Cliente dacht dat alle aanspraken, ook de toekomstige, op de rechtsbijstandsverzekeraar Unive Rechtshulp SUR vervielen want ze gebruikten de volgende formulering 'U handelt nu op eigen initiatief en hierdoor vervalt de aanspraak op rechtsbijstandsdekking'. In opperste verwarring belde ze me op. Ik kon haar gelukkig al snel geruststellen dat het om een tamelijk misleidende truc ging van haar rechtsbijstandsverzekeraar.

De dekking vervalt helemaal niet, alleen voor een deel van de letselschadezaak en dan slechts voor zover het de SUR zou schaden. Daarvan is meestal geen sprake en bijvoorbeeld wanneer de zaak toch niet zonder tussenkomst van de rechter kan worden geschikt, verleent de rechtsbijstandsverzekeraar dekking voor die gerechtelijke procedure. Dat alle aanspraken op de rechtsbijstandsverzekeraar zouden vervallen is dus helemaal niet aan de orde.

Blijf dus niet te lang krabbelen met een rechtsbijstandsverzekeraar wanneer u gebruik kunt maken van de diensten van een professionele letselschade advocaat die is aangesloten bij het LSA en het ASP. Een slachtoffer verdient een betere behandeling, in ieder geval een vrij keuze van advocaat.

Discussie op LinkedIn forum
Website van Unive Rechtshulp SUR


U kunt contact opnemen met mijn kantoor:
telefonisch (kantooruren) 035-6015080
of per email (24/7)

Meer informatie over letselschade vindt u op de site www.letselschadeloket.nl waarop u veel nuttige informatie over letselschade kunt vinden.


 
Copyright 2011 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 22 november 2011
 
Joost Bruinsma
J.F.D. Bruinsma