Joost Bruinsma letselschadeadvocaatJoost Bruinsma letselschadeadvocaat
    Column van 26 oktober 2012

Mobiel bellen gevaarlijk?

Kan de uitspraak van de het hoogste rechtsorgaan in Italie in de zaak van het ontstaan van een hersentumor bij een mobiel bellende zakenman betekenis hebben voor Nederlandse mobiele bellers.

Italiaanse toestand
Allereerst is de casus van belang. Het ging om een 60-jarige Italiaanse zakenman die gedurende 12 jaar dagelijks bijna 6 uur met een mobiele telefoon aan zijn oor belde. Op een bepaald moment ontwikkelde hij hoofdpijn en pijn in zijn gezicht. Kort daarop bleek hij een hersentumor te hebben aan de kant van zijn hoofd waar hij altijd de mobiele telefoon tegen hield.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering
Hij deed een beroep op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, dat werd hem gedeeltelijk geweigerd. Daartegen ging hij bij de Italiaanse rechter in beroep en kreeg hij in eerste instantie en in laatste instantie het gelijk aan zijn zijde. De Italiaanse rechter achtte causaal verband, juridisch noodzakelijk verband tussen oorzaak (veel mobiel bellen) en gevolg (hersentumor), aanwezig .

Partijdeskundigen
Een vooraanstaand Italiaans oncoloog en professor Angelo Gino Levis alsmede neurochirurg Dr. Giuseppe Grasso bevestigden als deskundigen in deze zaak de lezing van de zakenman. Kort gezegd komt het er op neer dat mobiele telefoons en draagbare telefoons electromagnetische straling geven, waardoor lichaamscellen beschadigd raken waardoor op die plaats tumoren kunnen ontstaan.

Causaal verband
Dat een tumor bij de Italiaanse zakenman ontwikkelde, maakte het volgens de rechter (in hoogste instantie) voldoende aannemelijk dat het langdurige telefoongebruik daarvan de oorzaak was. Het waren niet alleen de ingeschakelde deskundigen, maar daarnaast een rapportage van Lennart Hardell, een specialist op het gebied van kankeronderzoek, verbonden aan het academische ziekenhuis van Orebro in Zweden, waarop de rechter zich baseerde.

Onderzoek WHO
De rechter ging in zijn beoordeling voorbij aan een onderzoek van het WHO (World Health Organisation) omdat het onderzoek werd gefinancierd door de producenten van mobiele telefoons.

Letselschade
Hoewel het in Italie ging om een arbeidsongeschiktheidsuitkering en niet om een zaak van een gebruiker tegen een producent is de redenering van de Italiaanse rechter op zijn minst opmerkelijk en voor de slachtoffers juridisch zeer gunstig.

Mogelijkheden
Als we die redenering vervolgens plaatsen in de Nederlandse situatie dan zijn er wel degelijk juridische mogelijk heden om het causaal verband aan te nemen. Mijn voorlopige inschatting is wel dat een Nederlandse rechter minder snel voorbij zal gaan aan het WHO rapport.

Uitzending van Zembla
In juni 2012 verzorgde Zembla een uitzending over de gevaren van mobiel bellen. De uitzending ontving veel hoon maar is dat achteraf gezien wel zo terecht. Immers zelfs het WHO komt tot de conclusie, kort gezegd, dat mobiel bellen mogelijk kankerverwekkend is. Met een dergelijke conclusie in het achterhoofd kan een juridisch causaal verband in een specifieke situatie wel degelijk aan de orde zijn.
Uitzending van Zembla van juni 2012

Herkent u zich in bovenstaande situatie neemt u dan gerust met mij contact op om een en ander te bespreken.U kunt bellen met mijn kantoor:
telefonisch (kantooruren) 035-6015080
of per email (24/7)

Meer informatie over letselschade vindt u op de site www.letselschadeloket.nl waarop u veel nuttige informatie over letselschade kunt vinden.


 
Copyright 2011 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 26 oktober 2012
 
Joost Bruinsma
J.F.D. Bruinsma