Joost Bruinsma letselschadeadvocaatJoost Bruinsma letselschadeadvocaat
    Column van 13 april 2012

Naieve minister ?

Naar aanleiding van de verwikkelingen rondom de kunstheupen en borstimplantaten is een grote structurele tekortkoming aan het licht gekomen inzake de gezondheidszorg. De Europese Richtlijnen hebben aan de lidstaten een grote mate van beleidsvrijheid gelaten om de volksgezondheid van haar burgers te waarborgen.

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Voor wat betreft geneesmiddelen bijvoorbeeld bestaat in Nederland een betrekkelijk stringent regime van een onafhankelijk orgaan dat bescherming moet bieden aan burgers. Geneesmiddelen moeten voldoen aan eisen aan de werkzaamheid, kwaliteit en veiligheid. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen werd al in 1963 opgericht.

Implantaten, nauwelijks kwaliteitswaarborg
Echter ten aanzien van implantaten ontbreekt een dergelijk regime ten ene male. Om een implantaat aan de man te brengen is geen goedkeuring nodig anders dan een vorm van CE-markering. Echter een CE markering is niets anders dan dat het product aan de Europese eisen voldoen daar waar de Europese richtlijn nu juist heeft gekozen de kwaliteitsborging vooral bij de lidstaten onder te brengen. De kwaliteitswaarborgen in de bijlage van de Europese richtlijn hebben met name betrekking op een vorm van intern administratiesysteem bij de producent zelf.

Marktwerking
Je zou kunnen zeggen dat er voor implantaten niet zo'n uitgebreide controle instantie hoeft te worden opgezet zoals er voor geneesmiddelen bestaat. Geneesmiddelen moeten natuurlijk getest worden want die worden vaak door een groot deel van de bevolking gebruikt en ze kunnen bij geringe afwijkingen al zeer gevaarlijk zijn. Implantaten daarentegen komen maar weinig voor en producenten zullen zelf toch wel kiezen voor een veilig product. Een producent wil immers nog meer verkopen en als een product niet veilig is dan heeft dat natuurlijk invloed op de verkoopcijfers van de producent.

Paniek
Nu blijkt dat een aantal producenten van implantaten zeer lange tijd uiterst ongezonde producten op de markt hebben gebracht ontstaat de paniek. Is het besef doorgedrongen dat het kwaliteitscontrole systeem bij de producent zelf toch misschien wel wat erg summier is? De minister wordt wakker uit een boze droom en probeert nu met paniekvoetbal nog wat te redden. Ze wil een register voor implantaten, dat is een stap in de goede richting. Daarbij concludeert zij dat er in het veld, waarmee blijkbaar de zorgverzekeraars bedoelt, niets is gebeurd. Met in het veld bedoelt ze blijkbaar de producenten en de zorgverzekeraars, kortom de commerciele partijen.

Commerciele belangen
De vraag is of de minister de zorg voor de gezondheid van de burgers van haar land moet overlaten aan de commerciele belangen van producenten en zorgverzekeraars. Ik zou zeggen van niet, immers de producent of lees eerder de directieleden van de producent hebben primair een winstoogmerk dat ingegeven door haar aandeelhouders met name is gericht op een zo kort mogelijke termijn een zo hoog mogelijk rendement te leveren waarbij de langere termijn gevolgen en/of de gevolgen voor de volksgezondheid vaak het onderspit delven. Van de producenten hoeft de minister in dat kader natuurlijk weinig te verwachten.

Zorgverzekeraars
Het baart me dan wel ernstige zorgen dat de minister haar hoop eerst heeft gevestigd op de zorgverzekeraars. Denkt ze nu werkelijk dat (een verband van) zorgverzekeraars een kwaliteitssysteem gaan opzetten met als doelstelling de volksgezondheid. Zorgverzekeraars hebben daarbij geen enkel belang. Het enige systeem dat die willen opzetten is gericht op een zo goedkoop mogelijk product. Op allerlei manieren wordt getracht om de producenten onder druk te zetten om een zo goedkoop mogelijk product te vervaardigen waarbij de ogen vaak worden gesloten voor lange termijn effecten en/of het belang van de volksgezondheid. Heeft de minister dat nou echt niet in de gaten, dat kan ik me toch niet voorstellen.

Register
Bij het hanteren van een register hoort natuurlijk ook het benodigde juridische fundament. Ik hoop dat de minister in alle haast en drift tot bezuinigen dat fundament niet vergeet.

U kunt contact opnemen met mijn kantoor:
telefonisch (kantooruren) 035-6015080
of per email (24/7)

Meer informatie over letselschade vindt u op de site www.letselschadeloket.nl waarop u veel nuttige informatie over letselschade kunt vinden.


 
Copyright 2011 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 13 april 2012
 
Joost Bruinsma
J.F.D. Bruinsma