Joost Bruinsma letselschadeadvocaatJoost Bruinsma letselschadeadvocaat
    Column van 27 januari 2012

NOV advies over metaal op metaal heupprothesen.

De Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV), de wetenschappelijke vereniging van orthopedisch chirurgen in Nederland heeft haar 1127 leden opgeroepen om geen metaal op metaal (MoM) heupprothesen met een kop groter dan 36 mm te plaatsen om dat de veiligheid van de patient in het geding is.

Dat de vereniging een dergelijk advies geeft mag gerust als een doorbraak worden gezien. Werd tot nog toe vrijwel alleen DePuy als producent genoemd in het kader van de patientveiligheid. Het moge dan ook duidelijk zijn dat niet alleen de DePuy heupprothesen gebrekkig kunnen zijn, maar ook de Biomet, Corin, Finsbury, Mathys Medical, Stryker, Sulzer, Wright en Zimmer metaal-op-metaal heupprothesen.

Deze producenten hebben de aansprakelijkheid nog niet erkend. In tegenstelling tot DePuy hebben ze ook geen enkele aanstalten gemaakt om de gedupeerden tegemoet te komen. Daar zal spoedig verandering in moeten komen.

Begin 2011 adviseerde de vereniging al om terughoudend te zijn. Kort gezegd komt het huidige bericht van de NOV op het volgende neer:

1. Opschorting vanaf heden (januari 2012) voor zowel de MoM-heupen met grote koppen als de resurfacing prothesen.

2. Patienten moeten worden geinformeerd over de tot nog toe bekende risico's.

3. Patienten dienen gecontroleerd te worden door middel van jaarlijkse poliklinische controle met bepaling van kobaltwaarden en rontgencontrole.

4. Bij klachten dient het onderzoek te worden uitgebreid met MARS-MRI, CT of Echo.

5. Ziekenhuizen dienen op hun website aan te geven of ze in het verleden de bedoelde MoM-prothesen hebben gebruikt, zodat patienten die daarover onzekerheid voelen, dit zelf kunnen nagaan.

Het advies zelf is hier gepubliceerd.

Het beste advies dat de NOV had kunnen geven is natuurlijk met mijn kantoor contact op te nemen opdat we u kunnen bijstaan om uw claim het beste neer te leggen bij de producent en of daar waar nodig bij het ziekenhuis of de specialist.

U kunt contact opnemen met mijn kantoor:
telefonisch (kantooruren) 035-6015080
of per email (24/7)

Meer informatie over letselschade vindt u op de site www.letselschadeloket.nl waarop u veel nuttige informatie over letselschade kunt vinden.


 
Copyright 2011 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 2 februari 2012
 
Joost Bruinsma
J.F.D. Bruinsma