Joost Bruinsma letselschadeadvocaatJoost Bruinsma letselschadeadvocaat
    Column van 12 oktober 2012

Onafhankelijkheid van advocaat in het geding

Steeds vaker komt de onafhankelijkheid van (letselschade)advocaten onder druk. Advocaten in dienst van bedrijven, het wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie, gedragscodes, keurmerken en afspraken met verzekeraars over de buitengerechtelijke kosten raken aan onze onafhankelijkheid. Een onafhankelijke advocatuur is van essentieel belang voor een goed functionerende rechtsstaat.

Ik sta achter de onafhankelijkheid van de advocatuur en vraag u dat ook te doen om te voorkomen dat ook de advocatuur het belang van haar client uit het oog verliest zoals in het bank- en verzekeringswezen het belang van de klant te vaak niet werd/wordt gediend.

Help mee
U kunt een signaal geven door via deze link aan te geven dat u voor een onafhankelijke advocatuur bent.

Petitie advocatuur voor behoud van onafhankelijkheid.

Kernwaarden
Voor hen die het vergeten waren, hierbij de kernwaarden van iedere advocaat:

Onafhankelijk
Een advocaat is onafhankelijk. Bij het behandelen van een zaak is een advocaat uw raadsman. Hij laat zich leiden door het belang van zijn client. De advocaat opereert onafhankelijk van de overheid (dus ook politie en justitie) hierdoor kan de advocaat zijn client in alle eerlijkheid en openheid adviseren.

Partijdig
Een advocaat is partijdig. In juridische geschillen steunt de advocaat zijn client door dik en dun. Hij is de raadsman voor de betreffende client en staat enkel en alleen deze client bij. Het is dus niet mogelijk dat de advocaat ook de tegenpartij bijstaat.

Deskundig
Een advocaat is deskundig. Een advocaat moet natuurlijk verstand hebben van het recht, dus de wet en rechterlijke uitspraken. Daar is hij voor opgeleid. Bovendien moet een advocaat zich jaarlijks bijscholen. Hierdoor houdt een advocaat zijn kennis en kunde op niveau.

Integer
Een advocaat is integer. Een advocaat moet zich netjes en ethisch verantwoord gedragen. Voor advocaten zijn er dan ook gedragsregels opgesteld. Daarin staat onder andere dat hij een realistisch beeld moet schetsen van de juridische procedure, de slagingskansen van de zaak en de verwachte kosten.

Vertrouwelijk
Een advocaat gaat vertrouwelijk om met uw zaak. Een advocaat zal met niemand anders spreken over de zaak. Alles wat besproken wordt, blijft tussen de advocaat en de betreffende client. Daardoor kan de client samen met zijn raadsman vertrouwelijk spreken over de zaak wat de belangenbehartiging ten goede komt. De advocaat heeft een beroepsgeheim en kan zich beroepen op het verschoningsrecht.U kunt contact opnemen met mijn kantoor:
telefonisch (kantooruren) 035-6015080
of per email (24/7)

Meer informatie over letselschade vindt u op de site www.letselschadeloket.nl waarop u veel nuttige informatie over letselschade kunt vinden.


 
Copyright 2011 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 24 oktober 2012
 
Joost Bruinsma
J.F.D. Bruinsma