Joost Bruinsma letselschadeadvocaatJoost Bruinsma letselschadeadvocaat
    Column van 9 maart 2012

Wetsvoorstel prejudiciele vragen bij massaschade.

Een prejudiciele vraag kenden we al in Europees verband bij het Europese Hof, maar binnenkort zal het ook mogelijk zijn om specifieke rechtsvragen voor te leggen aan de Hoge Raad in een procedure die veel weg heeft van de Europese oplossing.

De regeling is inmiddels aangenomen door beide kamers en wacht nu op een koninklijk besluit om in werking te kunnen treden. De ontstaansgeschiedenis is eigenlijk vrij kort. Aanleiding vormde de adviezen van de evaluatiecommissie Hammerstein "Versterking van de cassatierechtspraak", in januari 2011 kwam het voorstel bij de Tweede kamer waar het op 4 oktober 2011 met algemene stemmen werd aangenomen. De Eerste kamer gaf op 7 februari 2012 haar goedkeuring.

De rechter kan in een gerechtelijke procedure op verzoek van een partij of ambtshalve de Hoge Raad een rechtsvraag stellen bij massaschade zaken. Vraag een partij om een dergelijke beslissing en kent de rechter het verzoek toe, dan schorst hij de behandeling van de zaak totdat een beslissing van de Hoge Raad voorligt.

Het antwoord van de Hoge Raad is voor de lagere rechter niet bindend. Het feitencomplex kan immers toch iets anders liggen dan in de vraag aan de Hoge Raad werd geformuleerd. Als lagere rechter moet je echter sterk in je schoenen staan om af te wijken van het oordeel van de hoogste rechter. Het ligt voor dan hand om in dat geval te denken aan een verzwaarde motiveringsplicht voor de lagere rechter die wil afwijken.

Het wachten is nu dus op de Algemene Maatregel van Bestuur waarvoor de regering doorgaans eerst advies vraagt bij de Raad van State.

Heeft u letsel opgelopen, dan kunt contact opnemen met mijn kantoor:
telefonisch (kantooruren) 035-6015080
of per email (24/7)

Meer informatie over letselschade vindt u op de site www.letselschadeloket.nl waarop u veel nuttige informatie over letselschade kunt vinden.


 
Copyright 2011 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 11 maart 2012
 
Joost Bruinsma
J.F.D. Bruinsma