Joost Bruinsma letselschadeadvocaatJoost Bruinsma letselschadeadvocaat
    Column van 27 januari 2012

Rechters vervolgd voor meineed.

Een ongekende ontwikkeling in Nederland; twee rechters worden vervolgd voor meineed. Moeten we ons zorgen maken. Lang niet altijd kan ik het oordeel van een gemiddelde rechter goedkeuren, maar dat is in sommige gevallen nu eenmaal inherent aan mijn werk. De uitkomst van een gerechtelijke procedure bij letselschade is bij uitstek ongewis.

Een enkele keer is de zaak klip en klaar en dan is de procedure ook snel klaar. Bij letselschadezaken wordt de gang naar de rechter niet snel gemaakt. Hoewel ik wel een verharding van de standpunten bespeur keert de verzekeringsmaatschappij meestal net op tijd de boeg en komen ze toch met een redelijke vergoeding over de brug.

Over het algemeen ben ik zeer tevreden over de gang van zaken bij de Rechtbanken, Hoven en de Hoge Raad in Nederland. Ik hoor dat van veel advocaten. Ondanks dat er veel kritiek is op individuele beslissingen wordt het systeem als zorgvuldig, overzichtelijk en deugdelijk ervaren. De scheiding van machten geldt daarbij eveneens als een belangrijke waarborg.

Ik sluit me daar dan ook van harte bij aan. Daarbij ga ik er vanuit dat een exces als dit ook bij de rechterlijke macht tot interne maatregelen ter voorkoming van dit soort belangenverstrengelingen zal leiden. Komt de belangenverstrengeling bij deze rechters vast te staan dan ben ik wel van mening dat een zeer strenge straf moet worden opgelegd aan de betreffende personen.

Een dergelijke handelwijze schaadt het wezen van de rechtsprak en is daarmee is de bijl aan de wortels van de samenleving. Wat mij betreft mag in de bestraffing aansluiting gezocht worden bij de bestraffing van terroristische acties die eveneens de fundamenten van de samenleving willen treffen.

Zie artikel in NRC:

U kunt contact opnemen met mijn kantoor:
telefonisch (kantooruren) 035-6015080
of per email (24/7)

Meer informatie over letselschade vindt u op de site www.letselschadeloket.nl waarop u veel nuttige informatie over letselschade kunt vinden.


 
Copyright 2011 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 7 februari 2012
 
Joost Bruinsma
J.F.D. Bruinsma