Joost Bruinsma letselschadeadvocaatJoost Bruinsma letselschadeadvocaat
    Column van 17 februari 2012

Smartengeld vergoeding in Nederland drijfzand geraakt.

De hoogte van het smartengeld is in stilstaand water terecht gekomen. Rechters toetsen aan oude uitspraken terwijl in de voorbije jaren zoveel argumenten voor een hogere smartengeldvergoeding zijn aangeleverd. Elke poging om de hoogte van het smartengeld te bespreken verzand in verwijzingen naar oude argumenten.

In de ons omringende landen is dat wel anders. De hoogte van het smartengeld is in Duitsland een veelvoud van wat een slachtoffer in Nederland krijgt. Een mensenleven is kennelijk in Nederland niet veel waard. De norm ligt in Nederland in het algemeen veel te laag.

Wellicht heeft dat te maken met de behoudende cultuur en de angst voor Amerikaanse toestanden zoals wel wordt gezegd. Maar ook van de kant van de verzekeraars hoor ik steeds meer dat men een hogere vergoeding van het smartengeld niet onredelijk vindt. De redelijkheid is in veel gevallen ver te zoeken. Van mij wordt verwacht dat ik dat met droge ogen aan de slachtoffers ga uitleggen.

Als argument hoor ik wel eens dat geen enkele vergoeding recht doet aan het leed dat het slachtoffer voelt. Dat argument ondersteun ik, maar dat is geen reden om een vergoeding toe te kennen die door menig slachtoffer als beledigend wordt ervaren. De symbolische waarde die een smartengeld vergoeding gaat verloren bij dergelijk lage vergoedingen van smartengeld.

Rechters kunnen bij hun uitspraken de hoogte van het smartengeld beinvloeden. Als zij structureel hogere vergoedingen toekennen, kunnen wij als letselschadeadvocaten aansluiten bij de ontwikkeling die de rechtspraak inzet. Zo werkt het rechtssysteem bij ons, maar als de rechter terughoudend blijft verandert er niets.

Ik zou dan ook alle rechters in Nederland willen oproepen om bij hun uitspraken structureel meer aandacht te besteden aan de hoogte van het smartengeld opdat zodoende de vergoeding iets meer in overeenstemming komt met hetgeen het slachtoffer in werkelijkheid voelt.

U kunt contact opnemen met mijn kantoor:
telefonisch (kantooruren) 035-6015080
of per email (24/7)

Meer informatie over letselschade vindt u op de site www.letselschadeloket.nl waarop u veel nuttige informatie over letselschade kunt vinden.


 
Copyright 2011 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 17 februari 2012
 
Joost Bruinsma
J.F.D. Bruinsma