Joost Bruinsma letselschadeadvocaatJoost Bruinsma letselschadeadvocaat
    Column van 30 maart 2012

ZZP-er niet langer vogelvrij.

Lagere rechters in Utrecht, Assen en Den Bosch hadden zich reeds uitgesproken maar nu is ook de Hoge Raad gevraagd om een oordeel te geven of een ZZP-er onder de bescherming van art. 7.658 lid 4 BW kan vallen. De Hoge Raad heeft dat bevestigd.

Bescherming ZZP-er
In zijn algemeenheid mogen we nu dus aannemen dat de ZZP-er niet langer vogelvrij is. Hij/zij heeft net zo veel recht op bescherming tegen arbeidsongevallen als een eigen werknemer van de opdrachtgever zou hebben. Een ZZP-er kan bij een bedrijfsongeval zijn opdrachtgever aanspreken voor wat betreft bijvoorbeeld zijn/haar letselschade op dezelfde basis als een werknemer zou kunnen tegenover de werkgever.

Opdrachtgever is werkgever
De opdrachtgever wordt dan gelijkgesteld aan de werkgever en de opdrachtgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving zoals hij dat voor zijn eigen werknemer ook zou doen. Dus moet er voldoende instructie worden gegeven, moeten er voldoende veiligheidsmaatregelen worden genomen, de werkplek moet veilig zijn ingericht en netjes worden onderhouden, kortom ook de ZZP-er verdient de bescherming van de eigen werknemer.

Werkzaamheden
Discussiepunt is altijd dat de werkzaamheden van de ZZP-er ook door eigen werknemers van de opdrachtgeefster hadden kunnen zijn verrichten. Dat wil zeggen dat de ZZP-er slechts beschermd is voor ongevallen bij werkzaamheden die ook een werknemer van de opdrachtgever kon verrichten.

Deze werkzaamheden zijn altijd heel beperkt uitgelegd in de literatuur. Een ZZP-er die de ramen lapt van een advocatenkantoor valt niet onder de bescherming van art. 7.658 lid 4 BW. De Hoge Raad laat daar echter ruimte. De revisie van een machine die onder supervisie van een werknemer van de opdrachtgever door een ZZP-er werd verricht valt onder de werkzaamheden die een werknemer van de opdrachtgever kon uitoefenen en dus is de ZZP-er beschermd, zo oordeelde de Hoge Raad. Dat is een veel ruimere uitleg dan tot nu toe werd aangenomen.

Deur open
Daarmee zet de Hoge Raad de deur open voor meer bescherming voor de ZZP-er. Het is weliswaar nog niet zo ver dat een ZZP-ICTer die een arbeidsongeval krijgt bij het plaatsen van een computer de opdrachtgever onder alle omstandigheden kan aanspreken, maar de uitleg die de Hoge Raad geeft biedt wel veel meer mogelijkheden. Bijvoorbeeld als bij het plaatsen van computers een medewerker van de opdrachtgever toezicht houdt of de supervisie heeft.

Deskundigheid
Het loont de moeite voor de ZZP-er die een ongeval heeft gehad op zijn werk navraag te doen of de opdrachtgever in zijn/haar specifieke geval daarvoor aansprakelijk kan worden gehouden.

U kunt contact opnemen met mijn kantoor:
telefonisch (kantooruren) 035-6015080
of per email (24/7)

Meer informatie over letselschade vindt u op de site www.letselschadeloket.nl waarop u veel nuttige informatie over letselschade kunt vinden.


 
Copyright 2011 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 30 maart 2012
 
Joost Bruinsma
J.F.D. Bruinsma