Joost Bruinsma letselschadeadvocaatJoost Bruinsma letselschadeadvocaat
    Column van 11 november 2011

Zijn er grenzen aan wat een advocaat moet zeggen.

Een gewetenskwestie. Een collega-advocate voerde onlangs bij de rechtbank in Den Bosch namens een kinderoppas verweer. De oppas werd verweten de dood van een baby op haar geweten te hebben. Volgens de advocate hadden de ouders het kind niet naar de oppas moeten brengen omdat het kindje enkele weken daarvoor enigszins slap en lusteloos van de oppas was thuis gekomen. Het was, zo stelde mijn collega, daarom eigen schuld van de ouders dat het kind was overleden. De ouders hadden blijkbaar moeten weten dat de oppas het kindje mishandelde.

Nog daargelaten dat ik meen dat een rechter een dergelijk verweer niet erg zou waarderen, zou ik erg veel moeite hebben om een dergelijk verweer te voeren. Zou ik optreden als advocaat voor de hierboven genoemde oppas en zou de client per se dat verweer willen voeren, dan zou ik dat sterk ontraden en als de client dat toch zou willen zeggen, dan zou ik mij uit de zaak terugtrekken.

Een dergelijk verweer is zo ontzettend verwerpelijk, zo dacht de rechter er trouwens ook over, dat ik dat echt niet over mijn lippen zou kunnen verkrijgen. Er zijn wat mij betreft dus zeker grenzen aan wat een advocaat moet zeggen.

LJN:BR1623


U kunt contact opnemen met mijn kantoor:
telefonisch (kantooruren) 035-6015080
of per email (24/7)

Meer informatie over letselschade vindt u op de site www.letselschadeloket.nl waarop u veel nuttige informatie over letselschade kunt vinden.


 
Copyright 2011 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 12 november 2011
 
Joost Bruinsma
J.F.D. Bruinsma