Joost Bruinsma letselschadeadvocaatJoost Bruinsma letselschadeadvocaat
    Column van 8 juli 2015

Winkelier vrijgepleit

Krijgt personeel te maken krijgt met geweld, bijvoorbeeld in het geval van een gewelddadige overval, dan heeft de werkgever de verplichting om het personeel te beschermen en/of o.a. nazorg te verlenen. Dat een werkgever daarin actief moet zijn bleek wel weer uit een uitspraak van het Hof Arnhem van juni 2015.

Overval met geweld
De werkneemster (kassiere in een supermarkt) in die zaak was door de overval zeer geschrokken en psychisch aangetast, ze kon niet meer goed functioneren en had psychisch letsel opgelopen. Nu is daarvoor natuurlijk de overvaller aansprakelijk, maar ook de werkgever kan een verwijt gemaakt worden als hij onvoldoende heeft gedaan om zijn werknemers te beschermen en heeft nagelaten om nazorg te verlenen. De werkgever heeft daarbij een zorgplicht. De vraag is natuurlijk hoe ver die verantwoordelijkheid van de werkgever moet gaan.

Zorgplicht werkgever
In deze zaak ging het met name om de bescherming en minder om de nazorg. De vraag was dan met name of een werkgever voldoende heeft gedaan als hij dummycamera's heeft opgehangen en stickers heeft geplakt dat het pand beveiligd was met cameratoezicht. Over de vraag of er voldoende instructie was gegeven hoe te handelen bij een overval, hakte het Hof de knoop door met de conclusie dat de werkneemster vrijwel volgens de instructie had gehandeld. Daarmee was de vraag of instructie ook daadwerkelijk was gegeven irrelevant geworden.

Veiligheidsbeambte
De verplichting om een herkenbare veiligheidsbeambte (bij de deur) te zetten, achtte het Hof te ver gaan. Dat mag in het algemeen niet zomaar niet worden verwacht van een supermarkt tenzij er bijvoorbeeld eerder overvallen zouden zijn geweest.

Dummycamera's
Het Hof achtte het ophangen van dummycamera's voldoende om aan de zorgplicht van de werkgever te voldoen, uiteraard in samenhang met de stickers. Opmerkelijk is ook dat het Hof rekening houdt met de mogelijkheden van kleinere en grotere winkeliers. Die acht ze beperkter dan die bij een grotere keten.

Mijn conclusie is dat de winkelier die enerzijds het nodige doet om een overval te voorkomen, anderzijds de nazorg na een overval goed inkleedt, niet snel zijn zorgplicht zal hebben geschonden. Bent u als personeelslid betrokken geweest bij een overval of geweldsincident, dan kan dat ernstige gevolgen hebben voor uw gezondheid. Het is dan van groot belang te weten wat uw rechten zijn tegenover uw werkgever.Heeft u vragen naar aanleiding van deze column, dan kunt u contact opnemen met mijn kantoor:
telefonisch (kantooruren) 035-6015080
of per email (24/7)


 
Copyright 2011 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 25 augustus 2015
 
Joost Bruinsma
J.F.D. Bruinsma